Det lille Teater_uddrag af Kaj Nissens ”De evige højder”.

En samling af kortere tekster – monologer, dialoger, scener og digte – som under ét udgør en rejse gennem alderdommen. Med humor og barokke indfald gennemspilles i en kabaretagtig form scener fra den sidste del af livet – til tider skildret som kunne det være begyndelsen på samme. Her høres ingen jammerklager – men måske nok hen ad vejen en stille protest. Vi møder nogle menneskers syn på livets sidste faser. De lægger ganske poetisk og absurd ud, men drejer i stigende grad over i en mere og mere politisk retning, dog uden at sætte poesien og det groteske livssyn over styr.